Търговска марка Alivio

На вътрешния пазар в Република България, нашата маркa Alivio е с национално покритие, като е представена във всички аптеки, при най-добри пазарни резултати.

Търговската ни марка Аливио има богато портфолио от висококачествени продукти при инконтиненция и саниратни продукти. Вече над 14 години доставя качество, спокойствие и грижа за Вас и Вашите близки. 

Към настоящия момент основна дейност е производство на абсорбиращи подложни чаршафи, медицински и хирургични еднократни предпазни маски, рециклиране на целулоза и полимери както и дистрибуция на продукти за инконтиненция при възрастните и медицински изделия.

От 2018 година сме и производител на подложни абсорбиращи чаршафи за еднократна употреба. Разполагаме с ново, модерно оборудване, специално проектирано за производството на широк спектър дизайн при производството на подложните абсорбиращи чаршафи.
През 2019 година, Дружеството стартира проект по изграждането на рециклираща поточна линия за рециклиране на целулозни продукти и полимери, които са отпаден продукт от собсвеното производство, както и изпълнява външни поръчки от други клиенти.