Производство на предпазни и еднократни медицински и хирургични маски

За производството на  предпазните и еднократни медицински и хирургични маски, също можем да предложим продукт изцяло по Ваш дизайн и вкус. Можем да произвеждаме двуслойни, трислойни с филтърен плат, а в някои конкретни случаи и четирислойни еднократни маски. Медицинските предпазни маски са медицинско изделие и следва да отговарят на залегналата европейска норма EN 14683-2019+AC 2019,  според Регламент на  EC 2019/745. При производството според посочената европейска норма, се определят продуктите като медицинско изделие Клас 1 и разделя видовете според бактериалната и вирусната филтрация на Тип I с бактериалната и вирусна филтрация не по-малко от ≥ 95%, Тип II с бактериалната и вирусна филтрация не по-малко от ≥ 98% и Тип IIR с бактериалната и вирусна филтрация не по-малко от ≥ 98%, както и с едно допълнително изискване, за непроникване и устойчивост на пръски.