Дистрибуция на бърз тест за COVID-19

Дистрибуция
Бърз антигенен тест за COVID-19

barz-test-tip-blizalka

Дружеството ни е  е лицензиран търговец на едро  на Whistling TEST 2019-nCov Salinva Ag Easy Test (Immunochromatography). Процесът на тестване е най-лесният сред всички тестове за на пазара, което го прави идеалният избор. Продукта е щадящ понеже лесно и ефикасно се взема проба, особено при деца и възрастни хора.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Новите корона вируси принадлежат към рода β. COVID-19 е остро респираторно инфекциозно заболяване. Хората са като цяло податливи. В момента пациентите, заразени от новия коронавирус са основният източник на инфекция; асимптоматични заразени хора също могат да бъдат инфекциозен източник. Въз основа на текущото епидемиологично изследване, инкубационният период е от 1 до 14 дни, предимноот 3 до 7дни.

ПРИНЦИП НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Този тест използва сандвич с двойно антитяло, за да открие законно антигенна нов коронавирус (2019-nCoV) в проби от слюнка. По време на откриването, златният маркиран анти-2019-nCoV моноклонален антитяло в маркиращата подложка се свързва с 2019-nCoV антигена в пробата да образува комплекс и реакционният комплекс се движи напред по нитроцелулозната мембрана под действиена хроматография, той се улавя от анти-2019-nCoV моноклонално антитяло, предварително покрито от зоната за откриване(Т), нитроцелулозната мембрана и на края се образува реакция на червен цвят линията в Т зоната. Ако пробата не съдържа2019-nCoV антиген, не може да се образува реакционна линия с червен цвят в Тзоната. Независимо дали пробата, която се тества съдържа 2019-nCoV антиген, червена реакционна линия винаги ще има форма в зоната за контролна качеството(C)

 

 

ИЗТЕГЛЕТЕ РАЗШИРЕНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА тук

Whistling TEST 2019-nCov Salinva Ag Easy Test (Immunochromatography) притежава CMC Medical Devices NO. CMC/CE/2020/19032021.2

Дружеството ни има изградени дългогодишни отношения с регионални търговци на едро в различните регионални центрове. За дистрибуцията на едро в населеното място, в което желаете да продавате продуктите ни, моля направете запитване или се свържете с нас, чрез секция „ Контакти”.